Sistemes Metro a nivell global: la ciutat i les estacions

Sociedad Colombiana de Ingenieros

Conferència de Francesc X. Ventura a la Societat Colombiana d’Enginyers.

L’estació, el contenidor de serveis de mobilitat, és, en definitiva, un element de la xarxa de transport, que ha d’atendre preferentment la seva funció essencial: facilitar els desplaçaments de les persones i reduir els temps d’espera.

Francesc X Ventura a la Societat Colombiana d'Enginyers


ÍNDEX DE LA CONFERÈNCIA

  • L’estació com a fita i la seva relació amb la ciutat.
  • Interrelació i conflicte entre ciutat i sistema de transport. Tipologies d’intervencions en estacions i intercanviadors. Els límits de l’espai estació.
  • Percepció de seguretat als intercanviadors de mobilitat.
  • Components econòmic-financers.
  • Alguns comentaris.
  • Flexibilitat regulatòria, complexitat organitzativa i coordinació institucional.
  • Reflexió final.

L’ESTACIÓ COM A FITA I LA SEVA RELACIÓ AMB LA CIUTAT

Cal revaloritzar les potencialitats de l’espai “estació” (no exclusivament el servei ferroviari), com a infraestructura de mobilitat, contenidor de serveis urbans i element icònic (fita) d’una estructura de ciutat.

En el context de ciutat no hi ha una tipologia de trama urbana, única i homogènia, que “rebi” aquest tipus d’infraestructura, ni els fluxos d’usuaris i visitants que genera.

Zones centrals de la ciutat, amb preeminència d’àrees de vianants i restricció de trànsit rodat; enclavaments eminentment residencials d’alta o mitjana densitat; zones d’ús mixt, amb serveis i equipaments públics, comercials o d’oficines; polígons industrials, àrees logístiques o de comerç especialitzat; entorns de caràcter perifèric, de baixa densitat i amb centres de serveis de proximitat, etc.

Però una estació de ferrocarril sempre és un “node o connector de relacions i intercanvis”, el punt en què les persones canvien d’activitat o de manera de desplaçament al llarg del seu itinerari, i es troben o se separen.

L’estació mai no serà una meta, un destí, com a molt és un “alt en el camí”. Però gairebé sempre és un referent, té un caràcter emblemàtic, tant per als que la fan servir, com per a tots els que se senten concernits amb l’entorn on l’estació serveix.

Aquest caràcter de fita, que de vegades amb prou feines té formulació física, estètica (l’estació que només aparenta funcionalitat) suposa a l’espai “estació” un valor afegit que no sempre sabem fer servir “adequadament”.

Descarregar la conferència completa: Metro a nivel global: la ciudad y las estaciones

Comparteixi aquest article

Facebook
Twitter
LinkedIn

Contacti amb nosaltres

Atenem les seves necessitats, confeccionem un estudi personalitzat i donem resposta a les seves consultes.

Li realitzem una anàlisi i un estudi personalitzat sobre l’eficiència de la localització i mobilitat de la seva activitat. Podem ajudar a crear valor i a optimitzar les seves decisions en aquest camp.

Contacti amb nosaltres a través del següent formulari.