Governança i gestió de la mobilitat

Col·laborem en la implementació d’estratègies de gestió de serveis de la mobilitat, així com en la formulació de propostes de governança en l’administració pública i el sector privat.

Governança i gestió de la mobilitat

Gestió integrada en Serveis de Mobilitat

Els integrants de l’equip d’Eficiència Locacional oferim la nostra col·laboració per a la implementació d’estratègies de Governança en la gestió integrada de Serveis de Mobilitat.

La nostra experiència al capdavant de l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (ATM), en les seves fases inicials de constitució i primers anys d’actuació, ens ha permès experimentar els processos de negociació i tancament d’acords institucionals amb les Administracions Estatal, Nacional i Local, amb els Operadors de Transport Públic, amb els responsables d’organitzacions empresarials i sectorials i amb els representants de col·lectius cívics, socials, sindicals i veïnals.

El marc de cooperació que van poder ajudar a crear va servir per desenvolupar projectes tan exemplars com la plena integració tarifària per al conjunt de la Regió Metropolitana de Barcelona, els Plans d’Inversions en Infraestructures de Transport i de Serveis de les Xarxes de Transport Col·lectiu, en els diverses modesaneres (ferroviari, viari, etc.) o el Pla Director de Mobilitat per a la Regió Metropolitana de Barcelona.

Compten també amb experiència en l’establiment d’acords per a la concessió de les línies de tramvia de Barcelona, l’aprovació del projecte de la Línia L9 / 10 del Ferrocarril Metropolità i altres iniciatives de millora de la xarxa metropolitana de transport públic de la Regió de Barcelona.

Hem participat en altres projectes d’interrelació entre empreses privades i administracions públiques, a Catalunya i altres països, sota fórmules de col·laboració publico-privada, en l’acompanyament a la creació de Pactes Socials de Mobilitat i en l’elaboració i el desenvolupament de Plans de Mobilitat (El contingut d’alguns dels quals està subjecte a clàusules contractuals de confidencialitat a petició expressa de reserva).

La nostra experiència en el camp de la mobilitat ens permet actuar com a assessors estratègics en processos de formulació d’alternatives, d’elaboració de disposicions normatives, convenis i acords politico-administratius i en l’acompanyament en la negociació i presa de posicions entre les parts implicades, fins arribar acords definitius i la posada en servei de les iniciatives.

Contacti amb nosaltres

Atenem les seves necessitats, confeccionem un estudi personalitzat i donem resposta a les seves consultes.

Li realitzem una anàlisi i un estudi personalitzat sobre l’eficiència de la localització i mobilitat de la seva activitat. Podem ajudar a crear valor i a optimitzar les seves decisions en aquest camp.

Contacti amb nosaltres a través del següent formulari.