Estudis d'eficiència locacional

Som especialistes en estudiar les relacions entre la localització de les activitats i la mobilitat, així com a avaluar l’eficiència social i econòmica de les decisions locacionals. Dictaminem com optimitzar la localització d’activitats productives.

Consultoria estratègica
sobre eficiència locacional

Estudis, dictàmens i diagnòstics per a:

Contacti amb nosaltres

Atenem les seves necessitats, confeccionem un estudi personalitzat i donem resposta a les seves consultes.

Li realitzem una anàlisi i un estudi personalitzat sobre l’eficiència de la localització i mobilitat de la seva activitat. Podem ajudar a crear valor i a optimitzar les seves decisions en aquest camp.

Contacti amb nosaltres a través del següent formulari.