Política de privacitat

El responsable del tractament de les dades personals és MOVILIDAD Y EFICIENCIA LOCACIONAL SLP (en endavant Eficiencia Locacional) amb CIF: B67271544 i domicili en Carrer Madrazo, 27 – 5º 1ª. i correu electrònic: info@eficiencialocacional.com

L’accés a la pàgina web www.eficiencialocacional.com i la informació que conté comporta l’acceptació de les condicions previstes en aquest avís legal. La informació facilitada pel lloc web és la vigent en la data de l’última actualització i Eficiència Locacional es reserva el dret de modificar en qualsevol moment. Els continguts del lloc web no constitueixen una oferta vinculant.

Eficiencia Locacional compleix la legislació respecte a la protecció de dades personals i adopta les mesures de seguretat necessàries, d’acord amb la normativa aplicable de la Llei i Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reglament (UE) 2016/679 de Parlament Europeu, com també que disposa la Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (Llei 34/2002, de 11 de juliol).

L’informem que les dades de caràcter personal que voluntàriament ens faciliti a través dels diferents formularis d’entrada disposats a l’efecte en el lloc web www.eficiencialocacional.com o en qualsevol altre canal, seran incorporades a el fitxer de clients, proveïdors o col·laboradors segons correspongui, que és responsabilitat de Eficiencia Locacional, (en endavant el Responsable dels fitxers) per tal d’informar i promocionar els serveis que s’ofereixen i gestionar correctament la relació amb els clients, proveïdors i col·laboradors.

Així mateix, els usuaris de la pàgina web www.eficiencialocacional.com, a l’facilitar voluntàriament les seves dades de caràcter personal a través dels diferents formularis d’entrada disposats a l’efecte en la web autoritza de manera expressa a que les seves dades puguin ser utilitzades en l’enviament de comunicacions comercials i ofertes publicitàries per correu electrònic, fax o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris. En cas de no ser facilitats, el responsable dels fitxers no garanteix que els serveis prestats s’ajustin completament a les necessitats.

El consentiment s’entendrà prestat sempre que no es comuniqui expressament la revocació d’algun dels tractaments indicats anteriorment. A aquest efecte, els usuaris podran donar-se de baixa de qualsevol dels serveis contractats dirigint-se a Eficiencia Locacional. Els usuaris del lloc web www.eficiencialocacional.com serà els responsables de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant el responsable dels fitxers de bona fe només com a prestadora de el servei. En cas d’haver facilitat dades falses o de terceres persones sense que hi hagi el seu consentiment, el responsable dels fitxers es reserva el dret a la destrucció immediata de les esmentades dades a fi de protegir el dret de titular o titulars de les mateixes.

El responsable dels fitxers es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats. Tot això de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.

El sitio web www.eficiencialocacional.com utiliza cookies que permiten identificar usuarios Sin embargo, si se produce cualquier cambio en la política de privacidad al respecto será inmediatamente advertido a través de este sitio web, incluyendo la oportuna rectificación en este apartado.

El lloc web disposa de les mesures de seguretat de la informació generalment utilitzades per evitar l’accés no autoritzat a les dades personals.

Eficiència Locacional no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per: interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament de sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al nostre control; intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes, com virus informàtics o qualsevol altre; errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament de el navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

Els usuaris del lloc web www.eficiencialocacional.com podrà en qualsevol moment exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat i oposició, en els termes que estableix la legislació vigent, dirigint-se a Eficiència Locacional, Carrer Madrazo, 27 – 5è 1a. i correu electrònic: info@eficiencialocacional.com

Contacti amb nosaltres

Atenem les seves necessitats, confeccionem un estudi personalitzat i donem resposta a les seves consultes.

Li realitzem una anàlisi i un estudi personalitzat sobre l’eficiència de la localització i mobilitat de la seva activitat. Podem ajudar a crear valor i a optimitzar les seves decisions en aquest camp.

Contacti amb nosaltres a través del següent formulari.