Mesures i projectes per a la reducció de la mobilitat motoritzada

Francesc X. Ventura i Pere Macias van impartir el curs “Mesures i projectes per a la reducció de la mobilitat motoritzada” sobre la mobilitat sostenible i grans centres generadors de desplaçament en l’Institut Superior Tècnic de la Universitat de Lisboa, organitzat per FUNDEC (Associação per aa Formação i o Desenvolvimento em Engenharia Civil i Arquitetura).

Al curs van assistir-hi 29 alumnes de diversos ajuntaments i altres institucions de l’Àrea Metropolitana de Lisboa, així com alumnes de postgrau d’enginyeria i arquitectura de la Universitat.

RESUM DEL CURS

Hi ha una demanda social perquè es produeixi un canvi estructural a l’actual Model de Mobilitat vigent a Europa Occidental, en el sentit de fomentar una mobilitat més eficient, racional i sostenible, basada en el caminar, les maneres amables i l’ús preferent del transport públic, respecte als plantejaments del darrer terç del segle passat, en què el transport en vehicle privat era un símbol de la nostra modernitat.

Tant les Directives europees com la diversa legislació espanyola, especialment la de caràcter laboral, i les disposicions catalanes, en matèria d’Urbanisme Medi Ambient i, específicament de Mobilitat, per raó de les seves competències, estableixen un marc de planificació i gestió dels desplaçaments, propi dels centres generadors vinculats a activitats productives, comercials i de serveis.

Instruments de planificació de la Mobilitat que promouen la formulació d’un tipus de plans, eines “micro”, que enfilen les grans línies d’actuació estratègica amb els hàbits i les condicions de desplaçament de cada individu.

Allò que es planifica a escala “macro” s’ha d’executar després “persona a persona”.

D’això tracten aquestes aules: De com analitzar i proposar canvis a introduir als mecanismes “micro” de planificació estratègica i de gestió de la Mobilitat, per fer més efectiu el trasllat de les directrius institucionals a la quotidianitat del dia a dia.

Descarregar el curs: Medidas y proyectos para la reducción de la movilidad motorizada

Comparteixi aquest article

Facebook
Twitter
LinkedIn

Contacti amb nosaltres

Atenem les seves necessitats, confeccionem un estudi personalitzat i donem resposta a les seves consultes.

Li realitzem una anàlisi i un estudi personalitzat sobre l’eficiència de la localització i mobilitat de la seva activitat. Podem ajudar a crear valor i a optimitzar les seves decisions en aquest camp.

Contacti amb nosaltres a través del següent formulari.