Evolució de conceptes de DOTS cap a nous conceptes DOMS

Universidad Nacional de Colombia

Conferència de Francesc X. Ventura a la Universitat Nacional de Colòmbia.

Evolució de conceptes: del DOTS al DOMS, a la superilla i a la no-mobilitat

Conferència de Francesc X. Ventura a la Universitat Nacional de Colòmbia

LA CRISI DE LA CIUTAT PER AL VEHICLE PRIVAT

La congestió del trànsit, l’increment de les infraestructures viàries, la deixadesa al transport públic, la contaminació ambiental i l’increment de l’accidentalitat van conduir a replantejar-se el model de creixement indiscriminat del teixit urbà i del nombre de vehicles circulant.

EL D.O.T. I EL D.O.M.S. LA CIUTAT CAMINABLE

A partir de mitjans dels ’80 s’inicia, tant a Europa com a Amèrica, un procés de revisió del concepte de racionalitat en l’ús de l’espai urbà. La ciutat per a les persones, la ciutat caminable…

PRINCIPIS DOT’S

 • Caminar: La Xarxa de vianants és segura i completa.Entorn de vianants actiu i vibrant; temperat i còmode.
 • Pedalejar: La xarxa ciclista segura i completa. Emmagatzematge per a bicicletes ampli i segur.
 • Connectar: Les rutes de vianants i ciclistes són directes, variades i més curtes que les de vehicles motoritzats.
 • Transportar: El transport públic ha de ser d´alta qualitat i accessible a peu.
 • Barrejar: Les longituds dels viatges es redueixen per la provisió d’usos diversos i complementaris. Foment dels trajectes curts.
 • Densificar: d’alta capacitat i les altes densitats residencials i de llocs de treball faciliten el transport públic els serveis locals.
 • Compactar: El desarrollo urbano debe dar preferencia a las áreas urbanas existentes. “Viajar por la ciudad es conveniente”.
 • Canviar: El terreny ocupat pels automòbils ha de ser reduït al mínim.

PRINCIPIS DOM’S

 • Participar: Les polítiques d’ordenació de la Mobilitat (urbanístiques, de gestió dels equipaments i serveis urbans, de definició del sistema de transport públic, dús de lespai públic) han de ser definides a partir del debat cívic social i atenent també les opinions individuals, no només la mera estadística; valoració qualitativa.
 • Suprimir desplaçaments: No es tracta únicament de facilitar els trasllats mitjançant el transport públic i les infraestructures de vialitat, es tracta d’analitzar si aquests són necessaris, si aporten “valor” a la persona. Reduir desplaçaments inútils, encara que sense perdre de vista el factor de “socialització urbana”.
 • Innovar: La tecnologia avança acceleradament (en relació amb els modes de transport i també amb la gestió dels serveis, l’operació, el control i la informació). El model de Mobilitat ha d’estar preparat per adaptar-s’hi. La informació en línia facilita l’elecció del desplaçament. No tenim dret a arribar a unes infraestructures, equipaments i modes obsolets.
 • Accessibilitat: Si la Mobilitat és un dret, tots hem de poder exercir-ho. Accessibilitat universal i igualtat doportunitats per desenvolupar projectes vitals. No només enderrocar barreres físiques, també econòmiques o culturals. I en paral·lel, que la Mobilitat no sigui mai una barrera al desenvolupament personal. També el dret a la No-Mobilitat, és a dir: accessibilitat digital.
 • Gestionar (Nova Governança): La Mobilitat competeix a tots els agents i Institucions que intervenen en el funcionament de la Ciutat, públics i privats, tots hem de coordinar-nos i cooperar per assolir un Model de Mobilitat sostenible.
 • Espai Públic: La persona no només circula, es desplaça, passa. La persona ha de poder “estar” a la ciutat. Usar-la. Una Mobilitat al servei de les persones ha d’incorporar la funció “estar”. L’espai viari és espai públic, però l’espai públic (equipaments, parcs, places o jardins) també forma part de l’itinerari, de la trama viària.
 • Seguretat: Cap activitat pot realitzar-se a l’espai urbà sense les degudes condicions de seguretat, davant dels accidents (accidentalitat), davant dels actes criminals (criminalitat) o davant de la bioseguretat. Cal una gran col·laboració amb les forces d’ordre públic i els responsables de crear entorns segurs, en totes les fases de vida dels projectes urbans i de transport.
 • Integrar: La gestió racional de la Mobilitat ha d’integrar totes les Institucions, tots els agents ciutadans, totes les estratègies, totes les necessitats i desitjos, tots els modes de transport i mitjans de comunicació, materials i virtuals, tota la xarxa d’espais públics. La visió ha de ser absolutament holística.

Descarregar la conferència completa: Evolución de conceptos: del DOTS al DOMS, a la supermanzana y a la no-movilidad

Comparteixi aquest article

Facebook
Twitter
LinkedIn

Contacti amb nosaltres

Atenem les seves necessitats, confeccionem un estudi personalitzat i donem resposta a les seves consultes.

Li realitzem una anàlisi i un estudi personalitzat sobre l’eficiència de la localització i mobilitat de la seva activitat. Podem ajudar a crear valor i a optimitzar les seves decisions en aquest camp.

Contacti amb nosaltres a través del següent formulari.