Rocío Bauzán

Enginyera Civil per la Universitat Politècnica de Catalunya

Rocío Bauzán, ingeniera civil

Rocío Bauzán

Enginyera Civil per la Universitat Politècnica de Catalunya

FORMACIÓ ACADÈMICA

Grau en Enginyeria Civil
Universitat Politècnica de Catalunya │ 2017 – actualitat

TFG “Estudi d’alternatives de la implantació d’estacions intermodals de mercaderies al camp de Tarragona”

Programa d’intercanvi al grau d’Enginyeria Civilil
Politecnico di Bari │ 2021 – 2022

EXPERIÈNCIA LABORAL

Eficiencia Locacional │2021
Participa en la:

  • Redacció de plans de desplaçament d’empresa i estratègies de mobilitat.
  • Redacció de dictàmens, al·legacions i informes.
  • Elaboració de plànols i propostes.
  • Recull i anàlisi de dades.
  • Suport en reunions mantingudes amb clients.

Contacti amb nosaltres

Atenem les seves necessitats, confeccionem un estudi personalitzat i donem resposta a les seves consultes.

Li realitzem una anàlisi i un estudi personalitzat sobre l’eficiència de la localització i mobilitat de la seva activitat. Podem ajudar a crear valor i a optimitzar les seves decisions en aquest camp.

Contacti amb nosaltres a través del següent formulari.