Pere Macias i Arau

Doctor en Enginyeria de Camins, Canals i Ports per Universidad Politécnica de Catalunya (UPC)

Doctor en Enginyeria de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), havent obtingut qualificació cum laude per la tesi “Els procesos de presa de decisions en els Grans infraestructures. El cas de l’Alta Velocitat a Espanya”

 • Consultor estratègic en matèria de governança d’infraestructures, planificació, mobilitat i medi ambient.En l’actualitat coordina l’Oficina de el Pla de Rodalies de Catalunya, contractat per RENFE. Ha estat Director d’Estratègia de el projecte de connexió de les xarxes tramviàries de Barcelona. Assessor d’institucions i empreses en matèria de mobilitat.
 • Participa en la docència de màsters, cursos de postgrau i seminaris internacionals en diverses institucions i universitats d’Iberoamèrica.
 • Dirigeix ​​la Càtedra Cercle d’Infraestructures des de 2004. Presideix la Comissió Acadèmica del Màster de Gestió d’Infraestructures de la Fundació Politècnica de Catalunya. Ha estat promotor i presideix la Fundació Cercle d’Infraestructures. És membre fundador de RUITEM, xarxa universitària que reuneix departaments vinculats a l’enginyeria de 10 països Iberoamericans.
 • Des de 1982 ha estat professor de la Càtedra d’Urbanisme i Ordenació del Territori de l’Escola d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, obtenint el 1992 la plaça de professor titular de Legislació Urbanística. Actualment és responsable de l’assignatura Urbanisme del Grau d’Enginyeria Civil i d’Història de les Obres Públiques del Grau d’Enginyeria de la Construcció. Participa en la docència de l’assignatura Planificació de Transports del Màster d’Enginyeria de Camins.
 • Ha exercit d’enginyer com a professional liberal (1982-1988 i 2015-2021).
 • Soci fundador de Movilidad y Eficiencia Locacional, consultora especialitzada en la valorització de les localitzacions d’activitats i en polítiques de mobilitat sostenible.
 • Ha estat assessor de el Programa Europace, l’objectiu és facilitar el finançament d’actuacions de rehabilitació i eficiència energètica en els edificis residencials.
 • President de la Comissió d’Habitatge en la legislatura 2008-2011 i de la de Seguretat Viària i Mobilitat Sostenible, 2012-2015 al Congrés dels Diputats.
 • President de l’Autoritat de l’Transport Metropolità de Barcelona, ​​1997-2001. Va impulsar la integració tarifària a tot el transport públic de la Regió i el Pla Director d’Infraestructures que preveia el Trambaix, el Trambesòs i la construcció de la nova Línia 9 de Metro de Barcelona.
 • Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, 1997-2001. Va presentar la Llei d’Urbanisme i la Llei de Mobilitat, pionera a l’Estat Espanyol, i va promoure una política d’acords per a les grans infraestructures entre l’Administració de l’Estat i els ajuntaments catalans, que van possibilitar la construcció de la tercera pista i de la nova terminal de l’Aeroport del Prat, l’ampliació de Port de Barcelona i bona part de l’traçat de la LAV a Catalunya.
 • Conseller de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, 1996-1997. Va promoure la creació de l’Agència Catalana de l’Aigua, així com la reforma de les autoritzacions ambientals.
 • President de la Diputació de Girona i president de Consorci de la Costa Brava, 1994-1996, va impulsar la construcció de les primeres plantes de reutilització d’aigües residuals per a usos terciaris i per a la recàrrega d’aqüífers.
 • Alcalde d’Olot, 1984-1996, va promoure una profunda reforma urbana de centre històric, així com la millora de les comunicacions de la Garrotxa amb actuacions com la variant de Castellfollit de la Roca o els túnels de Collabós i de Bracons.
 • Autor: Pere Macias i Arau
  Títol:Del Pont de Bar a la Trinitat Nova. Acció de govern dels departaments de Política Territorial i Obres Públiques i de Medi Ambient 1980-2003
  Clau: libro
  Editorial: Oliveras, 2020
  ISBN: 978-84-09-21189-0
 • Autors: Pere Macias i Arau y Josep Dolz
  Títol: Aigua i Ciutat 2018
  Clau: libro
  Editorial: Fundació Cercle d’Infraestructures/Institut Flumen, 2020
 • Autors: Pere Macias i Arau  y Òscar Oliver i Cristià
  Títol: “Infraestructures d’Estat. Dels incompliments d’Espanya a l’esperança sobiranista”
  Clau: Libro
  Editorial: Pòrtic / Dèria Editors, 2014
  ISBN: 978-84-9809-307-0
 • Autor: Pere Macias i Arau
  Títol: “Vía Ancha, Mente Estrecha, crónica de 150 años de aislamiento ferroviario (1848-1998)”
  Clau: Traducción al castellano
  Título original: “Via ample, ment estreta. Crònica de 150 anys d’aïllament ferroviari (1848-1998)”
  Editorial: Fundación Esteyco, 2013
  Dep.legal: M-32085-2013
 • Autors: Pere Macias i Arau  i Gemma Aguilera i Marcual
  Títol: “La Gran Bacanal. La política desorbitada de les infraestructures a l’Estat”
  Clau: Libro
  Editorial: Deu i Onze Edicions
  ISBN: 978-84-939402-5-6
 • Autor: Pere Macias i Arau
  Títol: “Via ample, ment estreta. Crònica de 150 anys d’aïllament ferroviari (1848-1998)”
  Clau: Libro
  Editorial: Terminus, 2011
  ISBN: 978-84-939455-0-3
 • Autor: Pere Macias i Arau
  Títol: “Des d’Olot per Catalunya”
  Clau: Libro
  Editorial: Edicions El Bassegoda, S.L., 2003
  Dip.legal: Gi-1342-2003
 • Autor: Pere Macias i Arau
  Títol: “Habitatge: temps de canvis”
  Clau: Libro
  Colección: Parlaments, núm. 14
  Editorial: Generalitat de Catalunya, 2001
  ISBN: 84-393-5501-7
 • Autor: Pere Macias i Arau
  Títol: “La política ferroviària del Govern de Catalunya”
  Clau: Libro
  Colección: Parlaments, núm.13
  Editorial: Generalitat de Catalunya, 2001
  ISBN: 84-393-5461-4
 • Autor: Pere Macias i Arau
  Títol: “Del Carnet d’un Alcalde”
  Clau: Libro
  Editorial: Edicions El Bassegoda,1991
  ISBN: 84-86239-55-9
 • Autors: Pere Lleonart, Pere Macias i Remei Ardèvol
  Títol: “El Maresme: les claus de la seva contínua transformació”
  Clau: Libro
  Editorial: Catalana d’Estudis Econòmics, S.A.1981
  ISBN: 84-85344-08-1
 • Autor: Pere Macias i Arau
  Títol: “El ferrocarril, la clave de la movilidad”
  Clau: article
  Publicació: Revista de Obras Públicas – abril 2021
 • Autores: Pere Macias i Arau y Francesc Ventura i Teixidor
  Títol: “Covid-19, l’oportunitat per reequilibrar el transport col·lectiu i confinar el cotxe”
  Clau: article
  Publicació: MobiliCat – noviembre 2020
 • Autor: Pere Macias i Arau
  Títol: “Las sinrazones del déficit inversor en infraestructuras”
  Clau: article
  Publicació: El Vigía.- septiembre 2019
 • Autor: Pere Macias i Arau
  Títol: “Rodalies, la clau de la mobilitat metropolitana”
  Clau: article
  Publicació: El Punt/Avui.- junio 2019
 • Autor: Pere Macias i Arau
  Títol: “Més enllà de la vinyeta”
  Clau: article
  Publicació: Diari ARA- mayo 2019
 • Autor: Pere Macias i Arau
  Títol: “La colaboració público-privada más necesaria que nunca”
  Clau: article
  Publicació: Expansión.- abril 2019
 • Autor: Pere Macias i Arau
  Títol: “Las concesiones ferroviarias en España: lecciones de una fórmula pionera de colaboración público-privada”
  Clau: article
  Publicació: Revista del Instituto de Estudios Económicos.- noviembre 2018
 • Autor: Pere Macias i Arau
  Títol:”Urban policies for sustainable mobility: the return of the Tram to Barcelona”
  Clau: article
  Publicació: Transportation issues, policies and R+D. Nova publishers.- octubre 2018
 • Autor: Pere Macias i Arau
  Títol: “El reto de la movilidad sostenible”
  Clau: article
  Publicación: Revista Obras Públicas.- octubre 2017
 • Autor: Pere Macias i Arau
  Títol: “Recuperación económica y política de infraestructuras”
  Clau: article
  Publicació: Revista Catalunya Empresarial, sección Informe Infraestructuras, nº 249 – junio 2015
 • Autor: Pere Macias i Arau
  Títol: “Anticipar el futuro: una gran oportunidad para la ingeniería”
  Clau: article
  Publicació: Revista de Obras Públicas, nº 3563 – marzo 2015
 • Autor: Pere Macias i Arau
  Títol: “Reforma de la política de infraestructuras. La eterna asignatura pendiente”
  Clau: article
  Publicació: Revista Catalunya Empresarial, sección Informe Infraestructuras, nº 243 – desembre 2013
 • Autor: Pere Macias i Arau
  Títol: “Planificació i gestió d’infraestructures: un nou equilibri a mitjà termini”
  Clau: article
  Editorial: Consell General de Cambres de Catalunya
  Publicació: Memòria econòmica de Catalunya 2012, secció Factors de competitivitat – Infraestructures de transport
 • Autor: Pere Macias i Arau
  Títol: “Quins són els reptes de la política local d’habitatge? Quines estratègies es poden adoptar?”
  Clau: article
  Editorial: Diputació de Barcelona – Observatori Local de l’Habitatge
  Publicació Estudi “Governs locals i polítiques d’habitatge. Balanç i reptes– junio 2012
 • Autor: Pere Macias i Arau
  Títol: Vía ancha, mente estrecha”
  Clau: article
  Publicación: 360.revista de Alta Velocidad, nº 2 – maig 2012
 • Autor: Pere Macias i Arau
  Títol: “Infraestructuras y crecimiento”
  Clau: article
  Publicació: Revista Catalunya Empresarial, nº 233 – abril 2012
 • Autor: Pere Macias i Arau
  Títol: “La imprescindible reforma en profundidad de la política de infraestructuras”
  Clau: article
  Editorial: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
  Publicació: Revista Ingeniería y territorio, nº 93 – 2012
 • Autor: Pere Macias i Arau
  Títol: “Infraestructures per a després de la crisi”
  Clau: ponència/article
  Editorial: Grup Català del Capítol Espanyol del Club de Roma
  Publicació: Recull de ponències Trobada del Grup Català del Capítol Espanyol del Club Roma – mayo 2009
 • Autor: Pere Macias i Arau
  Títol: “Els primers plans de ferrocarril de la democràcia”
  Clau: article
  Editorial: Associació Enginyeria i Cultura Catalana
  Publicació: Resum III Congrés d’Enginyeria i Cultura Catalana. Tecnologia, territori i societat – diciembre 2008
 • Autor: Pere Macias i Arau
  Títol: “Una estratègia per a l’Eix de la Mediterrània”
  Clau: conferència/article
  Editorial: Fundació Cercle d’Infraestructures
  Publicació: Recull Ciclo Els Esmorzars del Cercle d’Infraestructures, nº4 – junio 2005

Màster en Gestió d’Infraestructures. FUPC. Impulsor i president de la Comissió Acadèmica, a més d’impartir els temes de planificació i programa d’infraestructures i coordinador del programa “outdoor” amb empreses i institucions del sector, 2006-2017

Mestratge en regulació de serveis públics i gestió d’infraestructures de la Universitat del Pacífic de Lima. És professor visitant des dels inicis d’aquests cursos, 2010-2017

Màster Internacional en Empresa i Polítiques Públiques. Madrid. UIMP, École des Ponts Paris, CICCP. Professor i director del Seminari a Barcelona.

Docent en els cursos de la UIMP a Santander en matèria d’infraestructures, 2004-2017:

 • Títol: “Cambio Climàtico i Ciudades inteligentes. Apuesta por las ciudades inteligentes”.
  Curs: Forum Caminos digitales
  Organitzadors Fundación Caminos y Universidad Internacional Menéndez Pelayo
  Lloc de celebració: Santander
  Data: 27 y 28 de junio de 2017
 • Títol: “Construyendo las ciudades del futuro”
  Curs: Forum Nuevos caminos unen el mundo. Competitividad y Reconocimiento
  Organitzador: Fundación Caminos y Universidad Internacional Menéndez Pelayo
  Lloc de celebració: Santander
  Data: 6 y 7 de julio de 2016
 • Títol: Propuestas de los partidos políticos en materia de infraestructuras para la nueva legislatura
  Curs: Seminario: El futuro del modelo concesional de infraestructuras: retos y oportunidades
  OrganitzadorSEOPAN y Universidad Internacional Menéndez y Pelayo
  Lloc de celebració: Santander
  Data: 29 y 30 de junio de 2015
 • Títol: Optimización de la red de infraestructuras de transportes: la opinión de los partidos políticos
  Curs: Encuentro: Infraestructuras viarias y recuperación económica
  Organitzador: SEOPAN y Universidad Internacional Menéndez y Pelayo
  Lloc de celebració: Santander
  Data: 30 de junio y 1 de julio de 2014
 • Títol: “¿Es sostenible el modelo actual? La opinión de los partidos políticos “
  Curs: Encuentro: Retos de la financiación y gestión de las infraestructuras viarias ante la competencia de otros modos de transporte
  Organitzador: ASETA y Universidad Internacional Menéndez y Pelayo
  Lloc de celebració: Santander
  Data: 1 y 2 de julio de 2013
 • Títol: “Visión política sobre el pago por uso”
  Curs: Encuentro: Hacia un nuevo modelo de gestión de infraestructuras de transporte
  Organitzador: ASETA y Universidad Internacional Menéndez y Pelayo
  Lloc de celebració: Santander
  Data: 25 y 26 de junio de 2012
 • Títol: “La Euroviñeta en España: la visión política”
  Curso: Encuentro: La Euroviñeta en España y en Europa: Estado de la cuestión
  Organizador: ASETA i Universidad Internacional Menéndez y Pelayo
  Lugar de celebración: Santander
  Fecha: 27 y 28 de junio de 2011
 • Títol: Presupuestos de la política de rehabilitación y vivienda
  Curs: Encuentro: La rehabilitación de viviendas. Problemática jurídica y económica
  Organitzador: Universidad Internacional Menéndez y Pelayo
  Lloc de celebració: Santander
  Data: 26 de julio de 2010
 • Títol: La financiación de carreteras en tiempos de crisis: la Ley de Financiación en los Mercados por los Concesionarios de Obras Públicas
  Curs: Encuentro: El sector de las autopistas de peaje ante la salida de la crisis
  Organitzador ASETA y Universidad Internacional Menéndez Pelayo
  Lloc de celebració: Santander
  Data: 28-30 de junio de 2010
 • Títol: “Posición sobre financiación en tiempos de crisis y la implantación de la Euroviñeta en España”
  Curs: Encuentro: Financiación de infraestructuras viarias en tiempos de crisis
  Organitzador ASETA y Universidad Internacional Menéndez Pelayo
  Lloc de celebració: Santander
  Data: 29 y 30 de junio y 1 de julio de 2009
 • Títol: “Programa de Infraestructuras para la legislatura 2008-2012”
  Curs: Encuentro: Tarificación por uso de infraestructuras viarias: una necesidad:, una realidad
  Organitzador ASETA y Universidad Internacional Menéndez Pelayo
  Lloc de celebració: Santander
  Data: 30 de junio y 1 i 2  de julio de 2008
 • Títol: “Consideraciones sobre el peaje como instrumento de gestión de la demanda de tráfico”
  Curs: Encuentro: Peaje, congestión y medioambiente
  Organitzador ASETA y Universidad Internacional Menéndez Pelayo
  Lloc de celebració: Santander
  Data: 2-4 de juliol de 2007
 • Títol: “Análisis político de las PPPs”
  Curs: Encuentro: La evolución del peaje: PPPs; peaje urbano; privatizaciones
  Organitzador: ASETA y Universidad Internacional Menéndez Pelayo
  Lloc de celebració: Santander
  Data: 3-5 de juliol de 2006
 • Títol: “Análisis político del PEIT”
  Curs: Encuentro: El auge del peaje como instrumento para la financiación y mantenimiento de infraestructuras viarias
  Organitzador: ASETA y Universidad Internacional Menéndez Pelayo
  Lloc de celebració: Santander
  Data: 11-13 de julio de 2005
 • Títol: “Visión política del peaje”
  Curs: Encuentro: El futuro del peaje en el nuevo marco normativo nacional y comunitario
  Organizatzador: ASETA y Universidad Internacional Menéndez Pelayo
  Lloc de celebració: Santander
  Data: 30 de juny, 1 y 2 de jiliol de 2004

Docent en els Seminaris Iberoamericans d’Enginyeria de la RUITEM. Professor convidat en diverses edicions, 2005-2017:

 • Títol: “Gobernanza Municipal, Infraestructuras-APP, Movilidad, Turismo y Urbanismo”
  Curs: Jornada Foro RUITEM
  Organitzador: RUITEM,
  Lloc de celebració: On-line Fecha: 27 de novembre de 2020
 • Títol: “La gobernanza en la planificación del transporte metropolitano“
  Curs: XIV Seminario RUITEM
  Organitzador: RUITEM, Universidad de Panamá
  Lloc de celebració: Ciudad de Panamá Fecha: 16-17 de julio de 2019
 • Títol: “Políticas públicas e Iniciativa privada”
  Curso: XIII Seminario RUITEM
  Organizador: RUITEM, Universidade de Lisboa
  Lloc de celebració: Lisboa-Portugal Fecha: 11-12 de junio de 2018
 • Títol: “Economía verde Medio Ambiente, APP y Turismo Sostenible”
  Curs: XII Seminario RUITEM
  Organitzadors: RUITEM, Universidad de La Habana
  Lloc de celebració: La Habana-Cuba
  Data: 23-25 de febrer de 2017
 • Título: “La colaboración público-privada en el sector turístico de Catalunya”
  Curs: XI Seminario RUITEM
  Organitzadors: RUITEM y Asociación de Ingenieros Mexicanos.
  Lloc de celebració: Méjico DF Fecha:
  25 de febrer de 2016
 • Data: “Movilidad e Infraestructuras para el desarrollo del Caribe Colombiano”
  Curs: X Seminario RUITEM
  Organitzadors: RUITEM y Universidad de la Costa
  Lloc de celebració: Barranquilla, Colombia
  Data: 9-15 de febrer de 2015
 •  Título: “Ley de la Movilidad”
  Curs: Seminario Internacional de Ingeniería, IX Seminario RUITEM
  Organitzadors: RUITEM y Universidad de El Salvador
  Lloc de celebració: El Salvador
  Data: 26-28 de marzo de 2014
 • Título: “Ciudad y Movilidad”
  Curs: X Encuentro Grupo de Trabajo IFHP
  Organitzadors: RUITEM y Universidad Nacional de Colombia y Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá
  Lloc de celebració: Bogotá i Medellín, Colombia
  Data: 2-9 de febrero de 2013
 • Títol: “Acuerdos para el desarrollo de la movilidad en Lima Metropolitana: El pacto social y la creación de la Autoridad de Transporte Metropolitano de Barcelona”
  Curs: Seminario Internacional “Ciudad y Movilidad”
  Organitzadors: RUITEM y Universidad del Pacífico
  Lloc de celebració: Lima, Perú
  Data: 5 de setembre de 2012
 • Títol: “La inversión pública en infraestructuras como respuesta a la crisis económica”
  Curso: IV Seminario Internacional de Técnicas Municipales RUITEM
  Organitzadors: RUITEM y Universitat Politècnica de Catalunya
  Lloc de celebració:Barcelona
  Data: 22-24 de abril de 2009
 • Título: “Fórmulas de provisión de infraestructuras y servicios urbanos”
  Curso I Congreso Internacional de Ingeniería Municipal y Servicios Urbanos. Módulo I: de la planificación a la gestión estratégica municipal
  Organitzador: RUITEM y Universidad del Pacífico
  Lloc de celebració: Lima, Perú
  Data: 21-25 de mayo de 2007
 • Título: “Gestión y financiación privada de infraestructuras”
  Curs: II Seminario de Técnicas Municipales: Qualidade de Vida Urbana.
  Organitzador: RUITEM y Universidade Federal de Santa Catarina, CentroTecnológico, Departamento de Engenharia Civil, Grupo de Pesquisa Gestao do Espaço
  Lloc de celebració: Florianápolis, Brasil
  Fecha: 22-25 de març de 2006
 • Título: “Gestión y financiación privada de infraestructuras”
  Curso: I Seminario Iberoamericano de Técnicas Municipales
  Organitzador: RUITEM
  Lloc de celebració: Salvador de Bahía, Brasil
  Data: 20-22 de gener de 2005

Título: “Pla de Rodalies de Catalunya. La clau de la mobilitat metropolitana”
Curs: Smart Mobility
Organitzador: UPC School Barcelona Tech
Lloc de celebració: Barcelona
Data: 27 de febrer de 2021

Título: “Debate sobre cómo el COVID canviarà nuestra movilidad”
Curs: 1er Encuentro Iberoamericano de Movilidad Urbana Sostenible
Organitzador: ASIMUS
Lloc de celebració: On-line
Data: 1 de desembre de 2020

Título: “La conexión tranviaria de la Diagonal en Barcelona“
Curs: Seminario UNAL
Organitzador: Escuela de Ingeniería de la UNAL
Lloc de celebració: Bogotá.
Data: 11 de març de 2018

Título: “Política Urbanas y Movilidad”
Curs: Postgrado en Smart Mobility y Sistemas Inteligentes de Transporte
Organitzador: UPC BArcelonaTech
Lloc de celebració: Barcelona
Data: 24 de febrer de 2018

Título: “Empresas sostenibles frente al cambio climático”
Curs: Tercer Forum de reflexión y debate sobre empresas sostenibles
Organitzador: Universitat de Girona
Lloc de celebració: Girona
Data: 19 de gener de 2017

Título: “Infraestructures d’Estat: el paper geopolític i estratègic de les infraestructures de transport”
Curs: Seminaris de Transport 2015
Organitzador: ETSECCPB, Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Lloc de celebració: Barcelona
Data: 4 de març de 2015

Título: “El papel de los ingenieros en la actividad política”
Curs: Foro Industriales Ingeniería y Sociedad
Organitzador: Asociación de antiguos alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid
Lloc de celebració: Madrid
Data: 10 de febrer de 2014

Título: Formación en infraestructuras para altos directivos de COFIDE
Curs: Seminario-taller “Conferencias en infraestructura”
Organitzador: COFIDE (Banco Público de Perú)
Lloc de celebració: Lima, Perú
Data: 3 y 4 de setembre de 2010

Título: “Las posibilidades de la colaboración público-privada”
Curs: La Inversión Pública como Respuesta a la Crisis Económica
Organitzador: Universidad del Pacífico
Lloc de celebració: Lima, Perú
Data: 4 de maig de 2010

Título: “Problemes d’una mala planificació territorial”
Curs: Postgrau en Estratègia i Competitivitat Regional.  Bloc I: Bases de l’economia regional i de les empreses. Mòdul III: l’economia d’un territoriOrganizador: Universidad Politècnica de Catalunya.
Lloc de celebració: Barcelona
Data: 11 de febrer de 2010

Título: “Estratègia i competitivitat regional”
Curs: Postgrau en estratègia i competitivitat regional
Organitzador: UPC School
Lloc de celebració: Barcelona
Data: 28 de gener de 2010

Título: “Provisión privada de infraestructuras”
Curs: Seminário de Mobilidade Urbana
Organitzador: Moviman
Lloc de celebració: Porto Alegre, Brasil
Data: 1 de agost de 2005

Títol: “Planificación territorial y movilidad” 
Curs: Postgrado en Planificación y Gestión de la Movilidad, 6ª. Edición. Mòdul 2: Infraestructuras, Territorio e Impacto Ambiental
Organitzador: Fundació Politècnica de Catalunya y Institut d’Educació Continua de la Universitat Pompeu Fabra
Lloc de celebració: Barcelona
Data: 13-15 de novembre de 2003

“Projecte de Tren de la Costa Brava”
Tipus de participació: ponència
Organitzador: PPT, Ajuntament Sant Feliu de Guixols, Universitat de Girona
Lloc de celebració: Sant Feliu de Guixols
Data: 5 de juny de 2021

“Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030”
Tipus de participació: ponència
Organitzador: Ajuntament de Montcada
Lloc de celebració: Montcada i Reixac
Data: 15 de abril de 2021

“La Transición Ecològica i la Desigualtat Social: la desigualtat, factor efecte de la Gestió ambiental”
Tipus de participació: ponència
Organitzador: Fundació La Caixa, Institut Cerdà
Lloc de celebració: Barcelona
Data: 22 de febrer de 2021

“Movilidad y Agenda 2030 retos i Oportunidades Post-Covid”
Tipus de participació: ponència
Organitzador: Universitat de Barcelona
Lloc de celebració: Barcelona
Data: 16 de desembre de 2020

“L’Aigua a la metropòli de Barcelona”
Tipus de participació: ponència
Organitzador: Fundació Cercle Infaestructures, Agbar, Institut Flume, UPC-CIMNE
Lloc de celebració: Barcelona
Data: 4 de novembre de 20

“L’Enllaç de carreteres d’Olot”
Tipus de participació: ponència
Organitzador: Arxiu comarcal de la Garrotxa
Lloc de celebració: Olot
Data: 23 de octubre de 2020

“Constuyendo un futuro sostenible. Dialogos para la recuperación econòmica”
Tipus de participació: ponència
Organitzador: Cinco Dias, El País, Cadena Ser
Lloc de celebració: Barcelona
Data: 15 de octubre de 2020

“Un transport públic d’emissions zero. Proposta Tren 2024”
Tipus de participació: ponència
Organiztador: Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, PTP
Lloc de celebració: Barcelona
Data: 7 de octubre de 2020

“Connectividad clave para la movilidad del futuro”
Tipus de participació: ponència
Organitzador: La Vanguardia
Lloc de celebració: Barcelona
Data: 6 de octubre de 2020

“Un present responsable per un futur sostenible. El món després de la Covid19”
Tipus de participació: ponència
Organitzador: Associació Jornades per a l’Excel·lència
Lloc de celebració: Esterri d’Àneu
Data: 2 de octubre de 2020

“Superilles, cap a un nou model de ciutat”
Tipus de participació: ponència
Organitzador: Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya
Lloc de celebració: Barcelona
Data: 22 de setembre de 2020

“Workshop Liberalización Ferroviaria”
Tipus de participació: ponència
Organitzador: Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya
Lloc de celebració: Barcelona
Data: 27 de febrer de 2020

“El futuro sobre railes”
Tipus de participació: ponència
Organitzador: Congreso sobre ferrocarriles suburbanos. PTP
Lloc de celebració: Barcelona
Data: 10 desembre de 2019

“La mobilitat al PDU Metropolità”
Tipus de participació: ponència
Organitzador: Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, AMB
Lloc de celebració: Barcelona
Data: 2 de desembre de 2019

“Les infraestructures a l’Alt Empordà”
Tipus de participació: ponència
Organitzador: Cercle EURAM de L’Empordà
Lloc de celebració: Figueres
Data: 7 de octubre de 2019

“Rodalies y Mercancias en la Red ferroviària Catalana”
Tipus de participació: ponència
Organitzador: Fundación ICIL
Lloc de celebració: Barcelona
Data: 26 de juny de 2019

“Rodalies, clau de la mobilitat metropolitana”
Tipus de participació: ponència
Organitzador: Cambra de Comerç de Sabadell.
Lloc de celebració: Sabadell
Data: 19 de juny de 2019

“Jornada Catalana de la Mobilitat 2019”
Tipus de participació: ponència
Organitzador: AMTU
Lloc de celebració: Caldes de Montbui
Data: 10 de abril de 2019

“La Colaboración Público-Privada: Una oportunidad para la Adminsitración Local”
Tipus de participació: ponència
Organitzador: CCIES
Lloc de celebració: Barcelona
Data: 1 de abril de 2019

“Proyectos singulares en Barcelona: la transformación de la Diagonal”
Tipus de participació: ponència
Organitzador: COAC
Lloc de celebració: Barcelona.
Data: 27 de març de 2019

“Dialegs per l’Escala. De poble a ciutat, una nova governança”
Tipus de participació: ponència
Organitzador: Ajuntament de l’Escala
Lloc de celebració: L’Escala.
Data: 1 de febrer de 2019

“II Jornades Cerdà: la re-invenció de l’Espai Públic”
Tipus de participació: ponència
Organitzador: Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona
Lloc de celebració: Barcelona.
Data: 31 de gener de 2019

“El proyecto de la conexión de la Redes del Tranvía de Barcelona”
Tipus de participació: ponència
Smart Mobility World Congress
Organitzador: Smart Mobility World Congress
Lloc de celebració: Barcelona
Data: 16 de novembre de 2017

“El Tramvia a Barcelona, hi haurà connexió?”
Tipus de participació: ponència
Organitzador: Fundació de Museu Històric Social de La Maquinista Terrestre i Marítima, S.A. y Macosa
Lloc de celebració: Barcelona
Data: 2 de novembre de 2017

“La interfícies entre el sector público y el privado”
Tipus de participació: ponència
Curso MIEPP
Organitzador: Universidad Internacional Menendez Pelayo
Lloc de celebració: Madrid
Data: 23 de octubre de 2017

“Perllongar el Tramvia al Baix Llobregat”
Tipus de participació: ponència
Jornada Mobilitat CCOO
Organitzador: CCOO
Lloc de celebració: Cornellà
Data: 22 de setembre de 2017

“No parlaré més del Tramvia”
Tipus de participació: ponència
Jornada Tramvia
Organitzador: Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya
Lloc de celebració: Barcelona
Data: 19 de juliol de 2017

“Transport públic a l’AMB, l’hora de la oferta”
Tipus de participació: ponència-clausura
13ª Jornada Catalana Mobilitat
Organitzador: AMTU
Lloc de celebració: Castellbisbal
Data: 7 de juny de 2017

“Experiencias empresariales en el àmbito internacional”
Tipus de participació: ponencia
Master Internacional en Gestión de las Infraestructuras
Organitzador: Universidad del Pacífico/Cercle d’Infraestructures
Lloc de celebració: Barcelona
Data: 22 de maig de 2017

“El marc econòmic i social del Transport Públic”
Tipus de participació: ponencia
Jornada de Formació per a càrrecs electes: “Marc General de la prestació de serveis de Transport Públic a Catalunya”
Organitzador: ACM
Lloc de celebració: Barcelona
Data: 15 de març de 2017

“La competició entre cotxe i transport públic per l’espai viari”
Tipus de participació: ponencia
Jornada TPC i Cotxe
Organitzador: AMB
Lloc de celebració: Castellbisbal
Data: 6 de març de 2017

“La irrupción de la mobilidad en el Urbanismo”
Tipus de participació: ponencia
Comisión de Ciudades
Organitzador: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Lloc de celebració: Madrid
Data: 21 de febrer de 2017

“La conexión de las redes de Tranvía, Trambaix y Tambesòs”
Tipus de participació: ponencia-clausura
XIII Encuentro Red Ibérica
Organitzador: CIDEU
Lloc de celebració: Barcelona
Data: 31 de gener de 2017

“Estratègies i tecnologies per al FUTUR dels espais urbans de la indústria a Catalunya
Tipus de participació: ponència-clausura
Jornada RefabriCAT 2017
Organitzador: Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès- ETSAV
Lloc de celebració: Sant Cugat del Vallès
Data: 25 de gener de 2017

“¿Conservar? ¿Innovar?
Tipus de participació: ponència
III Congrés Enginyeria Municipal
Organitzador: CETOP Catalunya
Lloc de celebració: Barcelona
Data: 21 d’octubre de 2016

“El futur de la política d’infraestructures”
Tipus de participació: ponencia
Jornada Infraestructures i equipaments: un nou model de gestió
Organitzador: Cámara oficial de contratistas de Obra de Catalunya
Lloc de celebració: Barcelona
Data: 11 de novembre de 2016

The movement of gods in Europe: The importance, the possibilities and the challenges of rail transportation”
Tipus de participació: conferència
Organitzador: Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports
Lloc de celebració: Barcelona
Data: 16 de juny de 2016

“Apadrinament Acte de Graduació”
Tipus de participació: conferencia
Acte de Graduació de l’Escola de Camins de Barcelona- Curs 2014-2015
Organitzador: Escola de Camins de Barcelona- UPC
Lugar de celebración: Barcelona
Fecha: 28 de abril de 2016

“Homenatge Albert Serratosa”
Tipus de participació: conferencia
Organitzador: Col·legi d’Enginyers de Camins Canals i Ports
Lloc de celebració: Barcelona
Fecha: 19 de gener de 2016

Análisis del mercado europeo: Políticas europeas, herramientas de financiación y análisis del mercado en Europa
Tipus de participació: ponència
III Congreso Europeo del Vehículo Eléctrico
Organitzador: AEDIVE, Asociación Empresarial para el Desarrollo e impulso del vehículo eléctrico
Lloc de celebració: Madrid
Data: 23 de novembre de 2015

Commission for Global Road Safety / WHO
Tipus de participació: ponència
2nd Global High Level Conference on Road Safety
Organitzador: Gobierno de Brasil y Organitzación Mundial de la Salud
Lloc de celebració: Brasília, Brasil
Data: 17-19 de novembre de 2015

Movilidad sostenible con gas natural
Tipus de participació: ponència
IV Congreso GASNAM: El Gas Natural, la alternativa actual para la movilidad
Organitzador: GASNAM, Asociación Ibérica de Gas Natural para la Movilidad
Lloc de celebració: Barcelona
Data: 20 i 21 d’octubre de 2015

Hacia una movilidad segura y sostenible
Tipus de participació: conferència d’apertura
TRAFIC 2015, Salón Internacional de la Movilidad Segura y SostenibleForo de la Movilidad Inteligente
Organitzador: ITS España, Asociación de Ingenieros de Tráfico y IMForum
Lloc de celebració: Madrid
Data: 2 d’octubre de 2015

Educación vs Formación en Seguridad vial
Tipus de participació: ponència
Curs La Formación vs la Educación y la Seguridad Vial. Solución para el siglo XXI
Organitzador: CNAE, Confederación Nacional de Autoescuelas
Lloc de celebració:Granja de San Ildefonso
Data: 16 de juliol de 2015

Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial
Tipus de participació: conclusions
Congreso Inter-CISEV, Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial
Organitzador: IVIA, CNAE, FESVIAL i Fundación MAPFRE
Lloc de celebració: Madrid
Data: 15, 16 i 17 de juny de 2015

Innovación en la Seguridad Vial
Tipus de participació: ponència inaugural
V Jornada sobre innovación en la Seguridad Vial
Organitzador: IE Business School y Volvo Car España
Lloc de celebració: Madrid
Data: 2 de junio de 2015

La conservación y la innovación en carreteras como motor de competitividad y empleo
Tipus de participació: conferència
I Congreso Multisectorial de la Carretera
Organitzador: ATC, ASEFMA, ACEX I AEC
Lloc de celebració: Valladolid
Data: 11 i 12 de maig de 2015

La responsabilidad política y privada en la mejora de la seguridad vial
Tipus de participació: ponència
Jornada El Futuro de la Seguridad Vial en España
Organitzador: Fundación Mutua Madrileña
Lloc de celebració: Madrid
Data: 24 de març de 2015

“Conversatorio sobre movilidad y urbanismo de la ciudad de Panamá”
Tipus de participació: conferència
Conversatorio Ciudad de Panamá
Organitzador: Oficina de Planeamiento Municipal, Alcaldía de Panamá
Lloc de celebració: Ciudad de Panamá
Data: 12 de febrer de 2015

Accesibilidad en vías urbanas
Tipus de participació: ponència de presentació
Jornada sobre Accesibilidad en vías urbanas
Organitzador: FESVIAL, Fundación para la Seguridad Vial
Lloc de celebració: Madrid
Data: 10 de diciembre de 2014

“Vías de superación de la crisis de confianza en Europa”
Tipus de participació: ponencia
Mesa Redonda Internacional “Vías de superación de la crisis de confianza en Europa”
Organitzador: Duma Estatal de la Federación Rusa
Lloc de celebració: Moscú
Data: 25 de novembre de 2014

El futur del sector de la construcció
Tipus de participació: clausura
Jornada sobre el futur del sector de la construcció
Organitzador: CCOC, Cambra Oficial de Contractistes d’obres de Catalunya y Foment del Treball
Lloc de celebració: Barcelona
Data: 19 de novembre de 2014

Los ingenieros de caminos en las instituciones del Estado
Tipus de participació: ponència
Jornadas Fomento del liderazgo de los ingenieros de caminos en el sector público
Organitzador: CICCP, Colegio de Caminos, Canales y Puertos, Fundación Caminos
Lloc de celebració: Madrid
Data: 17 de novembre de 2014

La resiliencia de las infraestructuras en España
Tipus de participació: conferència de apertura
Jornada La resiliencia de las infraestructuras en España
Organitzador: CICCP, Colegio de Caminos, Canales y Puertos y Institut Cerdà
Lloc de celebració: Madrid
Data: 6 de novembre de 2014

Políticas europeas en movilidad urbana: hacia una ciudad inteligente y segura
Tipus de participació: ponència de presentació
Jornada sobre políticas europeas en movilidad urbana: hacia una ciudad inteligente y segura
Organizador: DGT, Dirección General de Tráfico
Lloc de celebració: Madrid
Data: 12 i 13 de juny de 2014

El futur de les infraestructures a Catalunya
Tipus de participació: ponència
Jornada Temps diferents, noves infraestructures
Organitzador: ASINCA, ConstCAT i Gremi d’Àrids de Catalunya
Lloc de celebració: Barcelona
Data: 12 de maig de 2014

The European Priorities for Road Safety: the infrastructural component and the speed limit factor
Tipus de participació: ponència
The European Priorities for Road Safety
Organitzador: ASECAP, Association Européenne des Concessionnaires d’Autoroutes et d’Ouvrages â Péage
Lloc de celebració: Madrid
Data: 25 de març de 2014

Política Europea de Transportes y su aplicación en los Estados miembros. Especial consideración respecto a nuestro Estado Autonómico
Tipus de participació: sessió de treball
XXI Semana del Autocar y del Autobús
Organitzador: FENEBUS
Lloc de celebració: Zaragoza
Data: 24 i 25 d’octubre de 2013

El transport públic com a solució per a la mobilitat urbana
Tipus de participació: conferència
Jornadas Pauta Famurs sobre transportes
Organitzador: FAMURS, Federación de Municipios de Rio Grande do Sul
Lloc de celebració: Porto Alegre, Brasil
Data: 15 d’octubre de 2013

La Movilidad en la Barcelona Metropolitana
Tipus de participació: conferència
Regulación de la Movilidad Urbana
Organitzador: Caixas do Sul, Cambra de Vereadores
Lloc de celebració: Brasil
Data: 14 d’octubre de 2013

La calidad de la seguridad vial: ISO 39001
Tipus de participació: conclusions
Jornada sobre la Calidad de la Seguridad Vial
Organitzador: AENOR i Fundación Pons
Lloc de celebració:Barcelona
Data: 19 de setembre de 2013

La regulación de la movilidad como instrumento de recuperación de las plusvalías urbanísticas. El caso de la Ley de Movilidad de Cataluña
Tipus de participació: conferència
Impacto de la movilidad en el desarrollo del área metropolitana
Organitzador: Alcaldía de Bogotá
Lloc de celebració: Bogotá
Data: 3 de setembre de 2013

“New trends in Rail Freight Rolling Stock”
Tipus de participació: conclusions
9th Railway Conference
Organitzador: FERRMED
Lloc de celebració: Barcelona
Data: 20 de juny de 2013

Responsabilitat penal en l’àmbit de la seguretat viària
Tipus de participació: conferència inaugural
Jornada sobre responsabilitat penal en l’àmbit de la seguretat viària
Organitzador: SIMEPROVI
Lloc de celebració: Barcelona
Data: 12 de junio de 2013

Transports i infraestructures
Tipus de participació: ponència
I Jornada Europea CIDOB: emprenedoria i creixement econòmic, un repte europeu
Organitzador: CIDOB
Lloc de celebració: Tarragona
Data: 20 de maig de 2013

Situación y futuro del sector ferroviario en España
Tipus de participació: ponència
I Semana del Transporte Ferroviario de Thales España
Organitzador: THALES
Lloc de celebració: Madrid
Data: 26 febrer a 1 de març de 2013

Pacto de movilidad urbana de Barcelona
Tipus de participació: ponència
Seminario Internacional sobre políticas y planes de movilidad urbana
Organitzador: Ministério das cidades, Govern de Brasil
Lloc de celebració: Brasília, Brasil
Data: 10 de desembre de 2012

Barreras metálicas y de seguridad, el cinturón de seguridad de las carreteras
Tipus de participació: ponència inaugural
X Jornada sobre barreras metálicas y de seguridad, “El cinturón de seguridad de las carreteras”
Organitzador: SIMEPROVI
Lloc de celebració: Madrid
Data: 18 d’octubre de 2012

Mobilitat i urbanisme
Tipus de participació: conferència
Jornada de la Comissió Futur del Sector
Organitzador: APCE
Lloc de celebració: Barcelona
Data: 14 de setembre de 2012

“800 anys després: hi ha futur per la construcció”
Tipus de participació: conferencia
8è. Centenari del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques
Organitzador: Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques
Lloc de celebració: Barcelona
Data: 16 de juliol de 2012

Estado de conservación de los firmes de España
Tipus de participació: conferència inaugural
VII Jornada Nacional Asefma
Organizador: ASEFMA
Lloc de celebració: Madrid
Data: 24 de mayo de 2012

Els Plans de Ferrocarrils a Espanya i el Corredor de la Mediterrània
Tipus de participació: ponència
Cicle: Els Dijous de l’Omnium
Organitzador: Òmnium Cultural
Lloc de celebració: Barcelona
Data: 24 de novembre de 2011

“La necesidad de planificación de infraestructuras y el sentido del análisis coste-beneficio”
Tipus de participació: ponencia
II Encuentro Colaboración público-privado. Asignación de riesgos, mecanismos de pago y mercado de financiación
Organitzador: Unidad Editorial
Lloc de celebració: Madrid
Data: 27 d’octubre de 2011

“Propuestas sobre Política de Vivienda; financiación, fiscalidad, régimen de ayudas para las viviendas protegidas y Ley del Suelo”
Tipus de participació: ponencia
Jornada XV Jornada del cooperativismo de viviendas: perspectivas de futuro
Organitzador: Confederación de Cooperativas de Viviendas de España
Lloc de celebració: Madrid
data: 25 d’octubre de 2011

El corredor mediterrani a la xarxa prioritària de transport europeu
Tipus de participació: conferència
Ciclo de almuerzos LECE sobre el Corredor Mediterrani
Organitzador: LECE, Lliga europea de Cooperació Econòmica
Lloc de celebració: Barcelona
Data: 6 d’octubre de 2011

“Perspectiva des d’una visió estatal”
Tipus de participació: conferencia
Alternatives per l’accés a l’habitatge
Organitzador: APCE, Associació de Promotors de Barcelona
Lloc de celebració: Barcelona
Data: 21 de setembre de 2011

Crisis Económica y Planes de Infraestructuras
Tipus de participació: ponència
Mesa redonda de infraestructuras, asamblea anual ANCI
Organitzador: ANCI, Asociación Nacional de Constructores Independientes
Lloc de celebració: Madrid
Data: 7 de juny de 2011

“La aplicación de una tasa por uso como mecanismo para la financiación de infraestructuras”
Tipus de participació: mesa redonda
Jornada: Tarificación de infraestructuras
Organitzador: Unidad Editorial
Lloc de celebració: Madrid
Data: 27 d’abril de 2011

La participació pública privada en la implantació del tramvia: una solució en el marc de la crisi econòmica
Tipus de participació: ponència
II Conferencia tramvies d’Europa
Organitzador: SFM, Serveis Ferroviaris de Mallorca
Lloc de celebració: Palma de Mallorca
Data: 17 i 18 de març de 2011

La importancia de las inversiones en infraestructuras en el desarrollo social
Tipus de participació: ponència
Seminari sobre “El Reto de la Ingeniería Civil ante la Crisis”
Organitzador: Asociación de ex Diputados y ex Senadores de las Cortes Generales
Lloc de celebració: Madrid
Data: 29 i 30 d’octubre de 2010

“Las perspectivas del sector de la construcción ante el cambio de ciclo”
Tipus de participació: conferència
IV Foro de Gestión de despachos profesionales de la construcción
Organitzador: FEC, Foro de Edificación y Construcción
Lloc de celebració: Barcelona
Data: 29 d’octubre de 2010

El Corredor del Mediterrani en l’era de les megaregions
Tipus de participació: ponència
Jornada “El Corredor del Mediterrani en l’era de les megaregions”
Organitzador: IDEC i Fundació Fòrum Barcelona
Lloc de celebració: Barcelona
Data: 22 d’abril de 2010

El perquè dels tramvies
Tipus de participació: ponència
I Conferencia Tramvies d’Europa
Organitzador: SFM, Serveis Ferroviaris de Mallorca
Lloc de celebració: Palma de Mallorca
Data: 16 d’abril de 2010

Vivienda y Sostenibilidad Urbana en España
Tipus de participació: conferència
Vivienda Protegida en la Estrategia Europea 2010
Organitzador: Ministerio de Vivienda, Gobierno de España
Lloc de celebració: Madrid
Data: 12 de gener de 2010

“Nuevas fórmulas de colaboración público-privada para el acceso a la vivienda”
Tipus de participació: conferencia
Foro de las Infraestructuras, el Urbanismo y la Vivienda
Organitzador: CEOE, Confederación Española de Organizaciones Empresariales
Lloc de celebració: Madrid
Data: 21 de’octubre de 2009

Infraestrucnturas del transporte en Catalunya: fin de ciclo
Tipo de participació: conferència
Seminari Infraestructures del Transport a Catalunya
Organitzador: Unidad Editorial Conferencias y Formación
Lloc de celebració: Barcelona
Data: 16 de setembre de 2009

“Infraestructures per a després de la crisi”
Tipo de participació: ponencia
Seminario del Grup Català del Capítol Espanyol del Club Roma
Organitzador: Capítol Espanyol del Club Roma
Lloc de celebració: Barcelona
Data: 20 de maig de 2009

“Vivienda: estrategias en tiempos de crisis”
Tipo de participació: ponencia
3ª Sesión Diálogos Inmobiliarios
Organitzador: ESADE Alumni
Lloc de celebració: Madrid
Data: 19 de febrer de 2009

 “El Impacto Económico de la Inversión del Estado en Infraestructuras (P.G.E. 2009)”
Tipus de participació: taula rodona
El Impacto Económico de la Inversión del Estado en Infraestructuras (P.G.E. 2009)
Organitzador: Comité de Infraestructuras del I.I.E., Instituto de la Ingeniería de España
Lloc de celebració: Madrid
Data: 29 de gener de 2009

“Col.laboracions sector públic – sector privat. La inversió en períodes de crisi”
Tipo de participació: ponència
Sessions amb CECOPP
Organitzador: CECOPP, Centro Español de Excelencia y Conocimiento de la Colaboración Público Privada
Lloc de celebració: Barcelona
Data: 22 de gener de 2009

¿Llegará por fin la intermodalidad a España?
Tipus de participació: ponència
Jornada sobre competencia en el transporte internacional y nacional de mercancías por  ferrocarril
Organitzador: CPTMF, Centro de Promoción del Transporte de Mercancías por Ferrocarril
Lloc de celebració: Madrid
Data: 11 de desembre de 2008

Els primers plans de ferrocarril de la democràcia
Tipus de participació: conferència
III Congrés d’Enginyeria i Cultura Catalana. Tecnologia, territori i societat.
Organitzador: Associació Enginyeria i Cultura Catalana
Lloc de celebració: Palma
Data: 4, 5 i 6 de desembre de 2008

Quines infraestructures necessita Catalunya?
Tipus de participació: conferència
13è Congrés UGT, les infraestructures que necessitem
Organitzador: UGT
Lloc de celebració: Barcelona
Data: 10 de novembre de 2008

Principales retos de las infraestructuras catalanas. El papel del sector privado en la financiación
Tipus de participació: conferència
VI Encuentro Infraestructuras del Transporte en Catalunya
Organizador: Unidad Editorial Conferencias y Formación
Lloc de celebració: Barcelona
Data: 12 de junio de 2008

La toma de decisiones en la implementación de las grandes infraestructuras”, Tema 1: las infraestructuras en el desarrollo sostenible: gestión eficiente

Tipus de participació: comunicació
V Congreso Nacional de Ingeniería Civil: “Desarrollo y sostenibilidad en el marco de la ingeniería”
Organitzador: CICCP, Colegio de Caminos, Canales y Puertos
Lloc de celebració: Sevilla
Data: 26 de novembre del 2007

Nuevos modelos de gestión y financiación e impacto global de las nuevas infraestructuras
Tipus de participació: conferència
V Encuentro Infraestructuras del Transporte en Catalunya
Organitzador: Recoletos – Expansión
Lloc de celebració: Barcelona
Data: 21 de juny de 2007

Aspectos socioeconómicos de la consultoría dentro de la ingeniería
Tipus de participació: ponència
II Congreso Nacional de Ingenieros Consultores
Organitzador: ACEX
Lloc de celebració:: Madrid
Data: 23 i 24 d’abril de 2007

“L’àrea metropolitana: Infraestructures per un model de mobilitat”
Tipus de participació: Taula rodona
Taula rodona sobre l’ àrea metropolitana: Infraestructures per un model de mobilitat
Organitzador: CECCP, Col.legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya
Lloc de celebració: Barcelona
Data: 26 de març de 2007

Autovía orbital B-40. Una infraestructura imprescindible
Tipus de participació: conferència
Comissió d’Urbanisme Quart Cinturó
Organitzador: Cambra de Comerç de Sabadell
Lloc de celebració: Sabadell
Data: 18 de gener de 2007

Las infraestructuras y la sociedad catalana
Tipus de participació: conferència
IV Encuentro Infraestructuras del Transporte en Catalunya
Organitzador: Recoletos – Expansión
Lloc de celebració: Barcelona
Data: 16 de març de 2006

Una estratègia per a l’Eix de la Mediterrània
Tipus de participació: conferència
Cicle Els Esmorzars del Cercle d’Infraestructures
Organitzador: Fundació Cercle d’Infraestructures
Lloc de celebració: Barcelona
Data: 27 de maig del 2005

 • Membre del Consell Assessor de TMB
 • Membre del Consell Rector de l’Institut Cerdà
 • Membre del Consell Assessor de CENIT
 • Membre del Consell Editorial de la ROP del Col·legi d’Enginyers de Camins
 • Membre del Comité Assessor del Salón Internacional de la Logística de Barcelona (SIL)
 • Membre del Patronato de la Fundación Línea Directa
 • Membre del Consell Assessor d’Infraestructuras de Catalunya
 • President de la Fundació EuroPace
 • Medalla Ildelfons Cerdà del Col·legi de Camins, Canals i Ports de Catalunya, 1998
 • Medalla d’Honor del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, 2007
 • Medalla d’Or de la Diputació de Girona
 • Medalla d’Or de la Associació Catalana de Municipis
 • Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona. Venezuela, 1998
 • Placa de la Orden Civil al Mérito Postal, 2011

Contacti amb nosaltres

Atenem les seves necessitats, confeccionem un estudi personalitzat i donem resposta a les seves consultes.

Li realitzem una anàlisi i un estudi personalitzat sobre l’eficiència de la localització i mobilitat de la seva activitat. Podem ajudar a crear valor i a optimitzar les seves decisions en aquest camp.

Contacti amb nosaltres a través del següent formulari.