Laura Córcoles Cueto

Enginyera de Camins, Canals i Ports

Laura Córcoles

Laura Córcoles Cueto​

Enginyera de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catanluya (UPC)

FORMACIÓ ACADÈMICA

Grau en Enginyeria Civil
Universitat Politècnica de Catalunya │ 2013 – 2019
TFG “Anàlisi urbanístic i propostes per al front urbà Litoral-Besòs”

Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, especialitat en Enginyeria de l’transport i urbanisme.
Universitat Politècnica de Catalunya │ 2019 – 2021
TFM “Avaluació de l’impacte que produirà la finalització de la concessió a l’Autopista AP-7 al tram La Jonquera-Girona”.

Programa d’intercanvi en el Màster d’Enginyeria Civil Politecnico di Milano │ 2017 – 2018

EXPERIÈNCIA LABORAL

Eficiencia Locacional │2019 – Actualitat.
Participa en la:

  • Redacció de Plans de Desplaçament d’Empresa i Estratègies de Mobilitat
  • Redacció de dictàmens, al·legacions i informes
  • Elaboració de plànols i propostes
  • Recopilació i anàlisi de dades
  • Suport en reunions mantingudes amb clients

Beca d’aprenentatge en el Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC │2019 – 2020

Contacti amb nosaltres

Atenem les seves necessitats, confeccionem un estudi personalitzat i donem resposta a les seves consultes.

Li realitzem una anàlisi i un estudi personalitzat sobre l’eficiència de la localització i mobilitat de la seva activitat. Podem ajudar a crear valor i a optimitzar les seves decisions en aquest camp.

Contacti amb nosaltres a través del següent formulari.