Fernando Nunes da Silva

Doctor en Enginyeria Civil i Planejament Regional i Urbà

Revista de obras publicas

Fernando Nunes da Silva​

Doctor en Enginyeria Civil i Planejament Regional i Urbà

Fernando Nunes da Silva es va doctorar en Enginyeria Civil el 1992, per l’Institut Superior Tècnic, on també va obtenir el postgrau en l’àmbit de la Planificació Regional i Urbana, el 2000.

És Professor Catedràtic en el Departament d’Enginyeria Civil, Arquitectura i Georrecursos de l’IST des de 2002, amb una activitat docent en disciplines de planificació, urbanisme i transports.

Desenvolupa activitats de recerca en lCESUR – Centre de Sistemes Urbans i Regionals (des de 1982) i el seu successor, CiTUA – Centre d’Innovació en Territori, Urbanisme i Arquitectura (des de 2015), on va desenvolupar i va coordinar diversos projectes, nacionals i internacionals, d’investigació i consultoria.

Va ser Consultor de Mobilitat Urbana al BID – Banc Interamericà de Desenvolupament (en 2014); Regidor de Mobilitat i Infraestructures de l’Ajuntament de Lisboa (mandat de 2009 a 2013); membre del Grup de Consultors de Programes Ambientals de la Fundació Calouste Gulbenkian (2009/2012); membre de Consell Nacional per al Desenvolupament Sostenible, en representació de DECO (1999/2009); Membre de el Consell Superior d’Obres Públiques i Transports (2003/2007).

Va ser membre fundador de l’Associação 2 Urbanistes Portuguesos (1983, soci no. 27 – avui APU) i pertany i va ser director de les principals cadenes en el camp de l’urbanisme i ordenament territorial: AESOP, IFHP, ISoCaRP. Actualment és president d’INTA (Associació Internacional de Desenvolupament Urbà), des 2020, i membre de consell d’RUITEM (Xarxa Universitària Iberoamericana de Territori i Mobilitat).

Contacti amb nosaltres

Atenem les seves necessitats, confeccionem un estudi personalitzat i donem resposta a les seves consultes.

Li realitzem una anàlisi i un estudi personalitzat sobre l’eficiència de la localització i mobilitat de la seva activitat. Podem ajudar a crear valor i a optimitzar les seves decisions en aquest camp.

Contacti amb nosaltres a través del següent formulari.