Equip humà

Pere Macias i Francesc Ventura, i els seus col·laboradors han desenvolupat al llarg de la seva vida professional amplis coneixements i capacitats en matèria d’urbanisme i mobilitat.

Francesc X. Ventura i Teixidor

Arquitecte i doctor en enginyeria del territori per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), especialitat d'Urbanisme.

Estudis complementaris a la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de Barcelona ia ESADE i IESE, funcions directives en l’Administració.

Pere Macias i Arau

Doctor en Enginyeria de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Qualificació cum laude per la tesi “Els procesos de presa de decisions en els Grans infraestructures. El cas de l’Alta Velocitat a Espanya”

Ramón Seró Esteve

Llicenciat en Ciències Empresarials i MBA per ESADE

Fernando Nunes Da Silva

Doctor en Enginyeria Civil i Planejament Regional i Urbà

William Castro García

Enginyer civil especialista en transport. Director de múltiples projectes de mobilitat

Laura Córcoles Cueto

Enginyera de Camins, Canals i Ports, per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

David Ruiz López

Enginyer d'Obres Públiques, per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Lucas Tomas Jerman

Màster enginyer en arquitectura

Silvia Vila Boix

Arquitecta per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (UPC)

Angeles Pizarro Vera

Economista llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Barcelona (UB).

Contacti amb nosaltres

Atenem les seves necessitats, confeccionem un estudi personalitzat i donem resposta a les seves consultes.

Li realitzem una anàlisi i un estudi personalitzat sobre l’eficiència de la localització i mobilitat de la seva activitat. Podem ajudar a crear valor i a optimitzar les seves decisions en aquest camp.

Contacti amb nosaltres a través del següent formulari.