Equip humà

Pere Macias i Francesc Ventura, i els seus col·laboradors al llarg de la seva vida professional han desenvolupat amplis coneixements i capacitats en matèria d’urbanisme i mobilitat.

Francesc X. Ventura i Teixidor

Arquitecte i doctor en enginyeria del territori per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), especialitat d'Urbanisme.

Estudis complementaris a la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de Barcelona i a ESADE i IESE, funcions directives en l’Administració.

Pere Macias i Arau

Doctor en Enginyeria de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Soci fundador de Mobilitat i Eficiència Locacional SLP, nomenat pel Consell de Govern de la Generalitat com a Comissionat per al Traspàs de Rodalies a la Generalitat de Catalunya des del dia 8 de gener de 2024.

LLEGIR LA NOTA >

Fernando Nunes Da Silva

Doctor en Enginyeria Civil i Planejament Regional i Urbà

William Castro García

Enginyer civil especialista en transport. Director de múltiples projectes de mobilitat

Angeles Pizarro Vera

Economista llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Barcelona (UB).

José Carbonel Villanueva

Arquitecte per la Universitat Nacional d'Enginyeria (Lima)

Rocío Bauzán

Enginyera Civil per la Universitat Politècnica de Catalunya

Muntsa Ventura

Arquitecta per l'Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès

Contacti amb nosaltres

Atenem les seves necessitats, confeccionem un estudi personalitzat i donem resposta a les seves consultes.

Li realitzem una anàlisi i un estudi personalitzat sobre l’eficiència de la localització i mobilitat de la seva activitat. Podem ajudar a crear valor i a optimitzar les seves decisions en aquest camp.

Contacti amb nosaltres a través del següent formulari.