Equip humà

Pere Macias i Francesc Ventura, i els seus col·laboradors han desenvolupat al llarg de la seva vida professional amplis coneixements i capacitats en matèria d’urbanisme i mobilitat.
Francesc X. Ventura Teixidor

Francesc X. Ventura i Teixidor

Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) de Barcelona i doctor en enginyeria del territori per la Universitat de Lisboa

Estudis complementaris a la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de Barcelona ia ESADE i IESE, funcions directives en l’Administració.

Pere Macias i Arau

Doctor en Enginyeria de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Qualificació cum laude per la tesi “Els procesos de presa de decisions en els Grans infraestructures. El cas de l’Alta Velocitat a Espanya”

Fernando Nunes Da Silva

Doctor en Enginyeria Civil i Planejament Regional i Urbà

William Castro García

Enginyer civil especialista en transport. Director de múltiples projectes de mobilitat

Angeles Pizarro Vera

Economista llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Barcelona (UB).

Maria Camila Uribe

Enginyera Civil per la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D.C.

Rocío Bauzán

Enginyera Civil per la Universidad Politécnica de Catalunya

Muntsa Ventura

Arquitecta per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès

Contacti amb nosaltres

Atenem les seves necessitats, confeccionem un estudi personalitzat i donem resposta a les seves consultes.

Li realitzem una anàlisi i un estudi personalitzat sobre l’eficiència de la localització i mobilitat de la seva activitat. Podem ajudar a crear valor i a optimitzar les seves decisions en aquest camp.

Contacti amb nosaltres a través del següent formulari.