El repte de la mobilitat sostenible

Revista d'obres públiques

Article de Pere Macias a la Revista d’Obres Públiques

En la mobilitat sostenible per part de la UE, s’estableix que el sistema de transports ha de minimitzar la mobilitat consumidora d’energies fòssils i recursos, potenciar una fiscalitat ambiental que internalitzi els costos externs del sistema, associats tant al cicle de vida dels materials utilitzats i serveis proporcionats com a balanç de carboni dels mateixos, i un transport públic ambientalment eficient.

En aquest marc, l’article tracta de respondre a les possibilitats de posada en marxa a les grans ciutats espanyoles de les polítiques que la Unió Europea considera fonamentals per avançar cap a una mobilitat urbana racional, eficient i ambientalment acceptable.

Aquestes polítiques sovint generen contestació per part de determinats sectors reticents al canvi, ja sigui a causa de la defensa d’interessos empresarials, ja sigui per comportaments inercials de la població. Serà possible aconseguir afrontar aquest repte, davant els profunds canvis en la mobilitat que es produiran? En quina mesura la societat està disposada a acceptar les polítiques urbanes encaminades a implementar la mobilitat sostenible? Són les preguntes a les que l’article pretén subministrar resposta ..

La REVISTA D’OBRES PÚBLIQUES és, bàsicament. una revista de caràcter científic i tècnic, que pertany al món cultural de l’Enginyeria Civil. ÒRGAN PROFESSIONAL DELS ENGINYERS DE CAMINS, CANALS I PORTS, el seu àmbit de divulgació és, doncs, tant el col·lectiu professional com el tècnic, científic i empresarial.

Descarregar article: El reto de la movilidad sostenible

Comparteixi aquest article

Facebook
Twitter
LinkedIn

Contacti amb nosaltres

Atenem les seves necessitats, confeccionem un estudi personalitzat i donem resposta a les seves consultes.

Li realitzem una anàlisi i un estudi personalitzat sobre l’eficiència de la localització i mobilitat de la seva activitat. Podem ajudar a crear valor i a optimitzar les seves decisions en aquest camp.

Contacti amb nosaltres a través del següent formulari.