El Pla de Rodalies a velocitat de creuer

Logo fulls enginyeria

Article de Pere Macias sobre l’evolució de l’execució del Pla de Rodalies a Catalunya publicat a “fulls d’enginyeria” d’Enginyers Industrials de Catalunya.

L’any 2018 el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana va crear l’Oficina de Coordinació del Pla de Rodalies amb el doble objectiu d’actualitzar el Pla i de garantir-ne l’execució. L’anunci de l’inici d’aquest nou full de ruta va ser rebut amb certs recels per alguns sectors, ja que els incompliments de plans anteriors feien témer que el nou document tornés a ser un grapat de bones intencions que no s’arribarien a complir.

Dissortadament, feia anys que a l’Estat Espanyol el tren convencional -Rodalies, els regionals i les mercaderies- havia sofert els efectes d’una priorització absoluta i forassenyada dels serveis comercials d’alta velocitat. Un bon exemple és que, d’ençà de l’any 2008, no s’havia efectuat cap nova adquisició de material mòbil per a rodalies o per a regionals.

Al desembre de 2020 es produeix un punt d’inflexió coincidint amb la presentació del Pla de Rodalies, amb vigència fins al 2030, que conté una proposta concreta i detallada per adequar les actuacions a Rodalies al model de mobilitat definit pel Pla Director d’Infraestructures de l’ATM i les inclou en dos períodes d’abast temporal. Al primer, entre 2020-2025, el Pla programa totes les actuacions i les vincula amb les consignacions pressupostàries d’Adif i de Renfe; i al segon quinquenni, 2026-2030, s’hi situa la resta d’actuacions que caldrà programar el 2025, en un exercici similar al realitzat ara per al primer període.

Veure l’article complet: Enginyers Industials de Catalunya

Comparteixi aquest article

Facebook
Twitter
LinkedIn

Contacti amb nosaltres

Atenem les seves necessitats, confeccionem un estudi personalitzat i donem resposta a les seves consultes.

Li realitzem una anàlisi i un estudi personalitzat sobre l’eficiència de la localització i mobilitat de la seva activitat. Podem ajudar a crear valor i a optimitzar les seves decisions en aquest camp.

Contacti amb nosaltres a través del següent formulari.