Els nostres clients

Institucions públiques, sector hospitalari, entitats esportives de primer nivell, organitzacions sectorials, entitats cíviques i importants companyies de transport, de la indústria, els serveis, de la distribució i de les infraestructures.

Administracions,
corporacions i empreses

Els nostres clients són, tant institucions i empreses públiques, com a organitzacions sectorials, entitats cíviques i importants companyies dels sectors del transport, de la indústria, dels serveis, de la distribució i de les infraestructures.

Contacti amb nosaltres

Atenem les seves necessitats, confeccionem un estudi personalitzat i donem resposta a les seves consultes.

Li realitzem una anàlisi i un estudi personalitzat sobre l’eficiència de la localització i mobilitat de la seva activitat. Podem ajudar a crear valor i a optimitzar les seves decisions en aquest camp.

Contacti amb nosaltres a través del següent formulari.